I.

Temeljem Programa rada za 2023.godinu, Turistička zajednica Općine Blato objavljuje Javni poziv za prijavu programa sufinanciranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu).  Predmet ovog Javnog poziva jest prijava programa sufinanciranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu)  na području općine Blato  u 2023. godini.  

II.

Visina iznosa sufinanciranja od strane Turističke zajednice Općine Blato po prijavljenoj aktivnosti može iznositi do najviše 150,00 EUR, odnosno do najviše 85% ukupnog iznosa prijavljenih troškova za provedbu te aktivnosti. Podnositelj prijave sufinanciranja marketinške aktivnosti može biti isključivo nositelj Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području Općine Blato koji/a se prijavljuje na Javni poziv (privatni iznajmljivač- objekt u domaćinstvu).

III.

  Kao predmet sufinanciranja moguće je prijaviti sljedeće aktivnosti:  

  • fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • nabava softvera za vođenje obiteljskog smještaja (booking i sl.)
  • izrada promidžbenih materijala (prospekti, letci, vizitke i sl.)
  • oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama
  • ostale promidžbene aktivnosti koje pomažu promociji obiteljskog smještaja

IV.  

Pri izradi svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala potrebno je koristiti logo TZ Općine Blato, a koji će korisnicima biti dostavljen (na upit) od strane Turističke zajednice Općine Blato.

V.

Pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu) koji se prijavljuju na javni poziv za sufinanciranje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:  

  • podmiriti obveze po osnovi turističke članarine i turističke pristojbe prema Turističkoj zajednici Općine Blato za 2023. godinu uz uvjet nepostojanja duga iz prethodnih godina
  • dostaviti ispunjeni obrazac Prijave koji je sastavni dio ovog Javnog poziva
  • priložiti preslike računa o troškovima provedbe aktivnosti navedenih u točki III. koji glase na podnositelja prijave, a koji moraju biti izdani u 2023. godini
  • dostaviti dokaznice o izvršenju aktivnosti koje su predmet sufinanciranja (link na fotografije na web stranicama, foto i video materijal na USB sticku i sl., digitalni i/ili tiskani oglasi i sl., primjerak promidžbenog materijala i sl.)

VI.

Javni poziv otvoren je  do 30.studenog 2023. godine, odnosno do ispunjenja predviđene kvote za sufinanciranje navedenih marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu)  za 2023. godinu.    

Prijave za sufinanciranje marketinških aktivnosti sa popratnim prilozima mogu se dostaviti osobno,  putem pošte na adresu Turistička zajednica Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato ili putem maila: tzoblato2@gmail.com    

Nepotpune prijave, kao ni prijave koje ne sadrže aktivnosti navedene u točki III. ovog poziva, neće se razmatrati.  

pdfJAVNI POZIV (pdf)

docxOBRAZAC PRIJAVE (word)

pdfOBRAZAC PRIJAVE (pdf)