Poštovani,

ovime vas obavještavamo kako je s današnjim danom u sustavu eVisitor izvršen obračun preostala dva obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za mjesec kolovoz i rujan 2020. za pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Predmetni obračun izvršen je u skladu s odredbama Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 42/20) i Pravilnika o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20).

docxDetaljno pojašnjenje obračuna turističke pristojbe, također vidljivo i u sustavu eVisitor.

Isto tako, dana 23. rujna 2020. donesen Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20) te da je isti dana 25. rujna 2020. objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta i u Narodnim novinama.

U nastavku dostavljamo poveznice na kojima je dostupan predmetni Pravilnik:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_09_105_1964.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_105_1964.html

U međuvremenu, za sve dodatne informacije rado stojimo na raspolaganju u našem Turističkom uredu.