2. Ekvator: Blato - Mala Kapja - Babina - Blato
30 km
Put iz Blata prema Maloj Kapji vodi nas kroz polja i vinograde. U blizini se nalazi Krtinjica, slatkovodna, nepresušna lokva u kojoj su ribice vrste Gambuzi koje su se nekada koristile za liječenje malarije.

Slijedi vožnja uz nepregledno duge kamene terase kojima je prekrivena većina brežuljaka na otoku, po nekim proračunima ukupne duljine ekvator i po. Put prema Babini ide uz more i maslinike. Babina je nekada bilo ribarsko naselje sa svojom školom koju je pohađala prva hrvatska blaženica, Marija od Propetoga Petković.