2. Belvedere: PRIŽBA - SV. MARKO - PRIŠĆAPAC
4,5 km
belvedereRivijera Prižba svojom ljepotom plijeni. Rivijeru omeđuju dva poluotočića, Prišćapac s istočne i Ratak sa zapadne strane.
Južnu pak stranu prema otoku Lastovu krase otoci: Vrhovnjak, Sridnjak, Crklica, Stupa i Čerin. Svaki je na svoj način je osobit.

Čerin je najmanji, tek primjetan, potom Stupa na kojoj se gnijezde kormorani, Crklica je nekada bila stanište muflona, Sridnjak pokriva gusta borova šuma, a na Vrhovnjaku ima zečeva.

velika2