Turistička zajednica općine Blato i Blatski Fižuli – ustanova u kulturi (u daljnjem tekstu: Organizatori) raspisuju Javni poziv za sudjelovanje na tradicionalnoj manifestaciji „Uskrsni sajam u Blatu - Okusi i mirisi zavičaja“ koja će se održati dana 01.travnja 2023.godine/subota (okvirno trajanje programa 09:30 – 13:30h).

Za sudjelovanje na manifestaciji mogu se prijaviti svi proizvođači registrirani za proizvodnju i prodaju tradicionalnih prehrambenih proizvoda, a čije je sjedište na području Općine Blato i koji ispunjavaju minimalno jedan od navedena dva kriterija prijave (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).

Jedan od navedena dva kriterija prijave koji je obvezan za sve prijavitelje jest slijedeći:

1. da Prijavitelj u trenutku prijave ima uređen i funkcionalan prostor za prihvat posjetitelja i degustaciju svojih proizvoda kako bi iste mogli dalje ponuditi i promovirati posjetiteljima u sezoni i tijekom cijele godine

i/ili

2. ukoliko Prijavitelj nema osiguran prostor kao što je navedeno u točki 1., Prijavitelj mora biti nositelj minimalno jedne oznake kvalitete na regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini za svoj proizvod ili više njih (primjerice HOP, ZOI, ZOZP, DZIV i ostale srodne oznake kvalitete).

Pravo prijave imaju sve djelatnosti koje se bave proizvodnjom tradicionalnih prehrambenih proizvoda, a htjeli bi dodatno promovirati svoje proizvode kroz sudjelovanje na tradicionalnoj manifestaciji „Uskrsni sajam u Blatu - Okusi i mirisi zavičaja“ te koji ispunjavaju minimalno jedan od dva navedena kriterija prijave.

Ukoliko Prijavitelj ne bude ispunjavao barem jedan od dva navedena kriterija, takva prijava neće biti razmatrana.

Prijavitelj ne snosi trošak kotizacije te sam osmišljava izgled i dizajn svog izložbenog mjesta s naglaskom na tradicionalni i prepoznatljivi izgled istog. Prijavitelj može koristiti vlastite izložbene stolove, a svi oni koji nemaju iste, moraju naznačiti na obrascu Prijave potreban broj stolova kako bi iste dobili na korištenje od strane organizatora.

Za prijavu na Javni poziv potrebno je poslati ispunjeni obrazac na tzoblato2@gmail.com
ili se osobno prijaviti putem obrasca dolaskom u Turističku zajednicu.

Rok za prijavu je zaključno do dana 09.ožujka 2023. godine.

U Blatu, 01.ožujka 2023.godine

docx+ OBRAZAC PRIJAVE