I.

Predmet ovog javnog poziva je prijava programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu) na području općine Blato u 2022. godini.

II.

Turistička zajednica Općine Blato će sufinancirati prihvaćene programe marketinških aktivnosti do 50% troškova ukupnih ulaganja, i to do maksimalnog iznosa od 500,00 kuna. Iznos sufinanciranja odnosi se samo na nositelja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području Općine Blato koji se prijavljuje na javni poziv (privatni iznajmljivač - objekt u domaćinstvu).

III.

Kao predmet sufinanciranja moguće je prijaviti sljedeće aktivnosti:

  • fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • nabava softvera za vođenje obiteljskog smještaja (booking i sl.)
  • izrada promidžbenih materijala (prospekti, letci, vizitke i sl.)
  • oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama
  • ostale promidžbene aktivnosti koje pomažu promociji obiteljskog smještaja

IV.

Pri izradi svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala potrebno je koristiti logo TZ Općine Blato, a koji će korisnicima biti dostavljen (na upit) od strane Turističke zajednice Općine Blato.

V.

Pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu) koji se prijavljuju na javni poziv za sufinanciranje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

- podmiriti obveze po osnovi turističke članarine i turističke pristojbe prema Turističkoj zajednici Općine Blato za 2022. godinu uz uvjet nepostojanja duga iz prethodnih godina
- dostaviti ispunjeni obrazac Prijave koji je sastavni dio ovog Javnog poziva
- priložiti preslike računa o troškovima provedbe aktivnosti navedenih u točki III. koji glase na podnositelja prijave, a koji moraju biti izdani u 2022. godini
- dostaviti dokaznice o izvršenju aktivnosti koje su predmet sufinanciranja (link na fotografije na web stranicama, foto i video materijal na USB sticku i sl., digitalni i/ili tiskani oglasi i sl., primjerak promidžbenog materijala i sl.)

VI.

Turistička zajednica će zaprimati obrasce prijava do 30.studenog 2022. godine, odnosno do ispunjenja predviđene kvote za sufinanciranje navedenih marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu) za 2022. godinu.

Prijave za sufinanciranje marketinških aktivnosti sa popratnim prilozima mogu se dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Turistička zajednica Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato

kao i putem maila: tzoblato2@gmail.com

Nepotpune prijave, kao ni prijave koje ne sadrže aktivnosti navedene u točki III. ovog poziva, neće se razmatrati.

Preuzimanje:

pdfJavni poziv pdf

docxPrijava word

pdfPrijava pdf