I.

Predmet ovog javnog poziva je prijava programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu) na području općine Blato u 2022. godini.

II.

Turistička zajednica Općine Blato će sufinancirati prihvaćene programe marketinških aktivnosti do 50% troškova ukupnih ulaganja, i to do maksimalnog iznosa od 500,00 kuna. Iznos sufinanciranja odnosi se samo na nositelja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području Općine Blato koji se prijavljuje na javni poziv (privatni iznajmljivač - objekt u domaćinstvu).

III.

Kao predmet sufinanciranja moguće je prijaviti sljedeće aktivnosti:

  • fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • nabava softvera za vođenje obiteljskog smještaja (booking i sl.)
  • izrada promidžbenih materijala (prospekti, letci, vizitke i sl.)
  • oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama
  • ostale promidžbene aktivnosti koje pomažu promociji obiteljskog smještaja

IV.

Pri izradi svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala potrebno je koristiti logo TZ Općine Blato, a koji će korisnicima biti dostavljen (na upit) od strane Turističke zajednice Općine Blato.

V.

Pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu) koji se prijavljuju na javni poziv za sufinanciranje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

podmiriti obveze po osnovi turističke članarine i turističke pristojbe prema Turističkoj zajednici Općine Blato za 2022. godinu uz uvjet nepostojanja duga iz prethodnih godina
dostaviti ispunjeni obrazac Prijave koji je sastavni dio ovog Javnog poziva
priložiti preslike računa o troškovima provedbe aktivnosti navedenih u točki III. koji glase na podnositelja prijave, a koji moraju biti izdani u 2022. godini
dostaviti dokaznice o izvršenju aktivnosti koje su predmet sufinanciranja (link na fotografije na web stranicama, foto i video materijal na USB sticku i sl., digitalni i/ili tiskani oglasi i sl., primjerak promidžbenog materijala i sl.)

VI.

Turistička zajednica će zaprimati obrasce prijava do 30.studenog 2022. godine, odnosno do ispunjenja predviđene kvote za sufinanciranje navedenih marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu) za 2022. godinu.

Prijave za sufinanciranje marketinških aktivnosti sa popratnim prilozima mogu se dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Turistička zajednica Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato

kao i putem maila: tzoblato2@gmail.com

Nepotpune prijave, kao ni prijave koje ne sadrže aktivnosti navedene u točki III. ovog poziva, neće se razmatrati.

Preuzimanje:

pdfJavni poziv pdf

docxPrijava word

pdfPrijava pdf