Izmjenom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 126/2021 od 24. studenog 2021. godine), rok za ishođenje trajnog rješenja umjesto privremenog je produljen za tri godine, odnosno do 31. prosinca 2024. godine.

Dakle, iznajmljivači koji iznajmljuju svoje apartmane temeljem privremenih rješenja mogu na temelju spomenutih privremenih rješenja i dalje iznajmljivati svoje apartmane, i to najdulje do 31.12.2024. godine te ne trebaju ishoditi nikakve dodatne dozvole.

Ukoliko iznajmljivači pak ne žele nakon 31. prosinca 2021. godine nadalje pružati ugostiteljske usluge temeljem privremenog rješenja, moraju predati zahtjev za odjavu privremenog rješenja nadležnom Uredu u Korčuli ( Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more DNŽ, kontakt 020 711 126) te ishoditi rješenje o odjavi.

Sve dodatne informacije i/ili obrasce možete također dobiti i u Turističkom uredu Blato.