Projekt pod imenom „Korčula island“ zajednički je projekt turističkih zajednica otoka Korčule.

Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja svih oblika smještajnih kapaciteta odnosno nuditelja usluga u turizmu posebnih interesa oznakom kvalitete.

Nadopuna je to postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja kvalitete usluge i konkurentnosti.

Prednost uključivanja u sustav označavanja kvalitete za nositelje prvenstveno je promidžba u okviru aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i to putem:

  • službenih internetskih stranica
  • otočne internetske stranice
  • tiskanih materijala koji će se distribuirati u turističkim uredima, putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Način prijave:

  • Ispunite prijavnicu i dostavite u ured Vaše turističke zajednice najkasnije do 15.listopada 2021. godine;
  • Priložite fotokopiju dokumenta kojim se dozvoljava bavljenje djelatnošću (za smještaj isti je dostupan u e-Visitoru te ga nije potrebno dostavljati);
  • Priložite minimalno 5 fotografija objekta u digitalnom formatu (fotografije će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta stoga moraju biti prihvatljive kvalitete - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu.

Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg").

Oznaka kvalitete dodjeljuje se dionicima u turizmu s područja otoka Korčule koji su iskazali zanimanje za dobivanjem te oznake, i to za hotele, kampove, privatni smještaj i turističke agencije.

Oznake kvalitete dodjeljuju se za sljedeće kategorije: “Hikers friendly”, “Bike friendly” i “Eko friendly”.

Oznaka kvalitete dodjeljuje se na 2 (dvije) godine, nakon čega nositelj oznake kvalitete ponovno podnosi kandidaturu prema tada važećim uvjetima te putem Javnog poziva.

Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice!

  1. docxPozivno pismo - Korcula island
  2. docxKriteriji - Korcula island
  3. docxPravilnik labelling - Korcula island
  4. docxPrijavnica - Korcula island