Poštovani iznajmljivači,

Obaviještavamo vas da je dana 29. lipnja 2021. u sustavu eVisitor pokrenut obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojeg mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Osim djelomičnog oslobođenja, temeljem Pravilnika o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (NN 64/21) za dio obveznika utvrđeni su kriteriji po kojima se ostvaruje u potpunosti oslobođenje plaćanja paušalne turističke pristojbe u 2021.

Osobe koje ostvaruju potpuno oslobođenje su:

1. Osobe koje su utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 9. lipnja 2021. ( u slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 9. lipnja 2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice) i

2. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021. u odjavljenom smještaju.

Iznimno, za obveznike s potresom pogođenih područja pravo na potpuno oslobođenje plaćanja turističke pristojbe imaju:

1. Vlasnici smještajnih objekata koji su zbog potresa u 2020. označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke pristojbe veće od 20,00 kn.

Također, predmetna obavijest istima biti će dostupna i u sustavu eVisitor.

Isto tako, putem maila i /ili putem pošte biti će Vam dostavljene uplatnice/podaci za plaćanje, iste možete sami platiti online bankarstvom preuzimanjem podataka za plaćanje dostupnih u eVisitor sustavu, a isto tako sve navedeno možete preuzesti osobno i u Turističkom uredu u Blatu.

Za sve dodatne informacije Turistički ured Turističke zajednice Općine Blato rado stoji na raspolaganju.

 

Obavijest, 12. lipnja 2021. godine:

Obavještavamo vas da je Ministarstvo turizma i sporta donijelo tri pravilnika koji reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine. Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama 09.06.2021., a iste donosimo u nastavku:

  1. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html) koji na snagu stupa s današnjim danom,
  2. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1225.html) koji na snagu stupa s danom 17.06.2021.
  3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html) koji na snagu stupa s današnjim danom.

Dakle, navedenim pravilnicima iznajmljivači su oslobođeni plaćanja 50% iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne krevete te 100% iznosa za pomoćne krevete.
Ipak, u slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.
Međutim, do trenutka slanja predmetne obavijesti, a vezano uz obračun turističke članarine, Ministarstvo turizma i sporta nije zaprimilo odgovor kada će isti biti vidljiv unutar informacijskog sustava Porezne uprave te ćemo vas o tome naknadno obavijestiti.

I ovom prilikom još jednom Vas podsjećamo na izmjene u načinu plaćanja turističke članarine, a to je da se ista plaća paušalno, tako se i turistička članarina za 2021.godinu može platiti jednokratno do 31.07.2021.

Obrasci turističke članarine koji se podnose poreznoj upravi i dalje ostaju do 15.01.2022., pa ćemo Vas i na to podsjetiti kada za to dođe vrijeme.

Po objedinjenju svih informacija od strane samog Ministarstva turizma i sporta kao i Porezne uprave podsjetit ćemo Vas i obavijestiti pojedinačno na obvezu plaćanja paušalne turističke članarine do 31.07.2021.

Što se tiče uplatnica turističke pristojbe i zaduženja u eVisitor programu za 2021.godinu, Turistički ured će Vam i dalje biti na raspolaganju u smislu dostave uplatnica na upit, osobno ili na kućnu adresu, dok će iste će biti vidljive i u eVisitor programu po zaduženju. U ovom trenutku nemamo informaciju kada će zaduženje pristojbe biti vidljivo u sustavu, ali svakako ostaje smanjenje paušala turističke pristojbe u iznosu od 50%.

Ipak, o svemu ćemo Vas, kao i do sada, redovno obavještavati.

Za sve dodatne informacije ili nejasnoće rado stojimo na raspolaganju.

Turistički ured Turističke zajednice Općine Blato
Blato, 12.lipnja 2021.godine