Javni poziv za prijavu programa sufinanciranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu) u okviru Programa rada Turističke zajednice Općine Blato za 2021. godinu 

I.

Predmet ovog javnog poziva je prijava programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu)  na području općine Blato  u 2021. godini. 

II.

Turistička zajednica Općine Blato će sufinancirati prihvaćene programe marketinških aktivnosti do 50% troškova ukupnih ulaganja, i to do maksimalnog iznosa od 500,00 kuna. Iznos sufinanciranja se odnosi samo na nositelja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području Općine Blato koji se prijavljuje na javni poziv (privatni iznajmljivač- objekt u domaćinstvu).

III.

  Kao predmet sufinanciranja moguće je prijaviti sljedeće aktivnosti:  

  • fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata 
  • izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • nabava softvera za vođenje obiteljskog smještaja (booking i sl.)
  • izrada promidžbenih materijala (prospekti, letci, vizitke i sl.)
  • oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama
  • ostale promidžbene aktivnosti koje pomažu promociji obiteljskog smještaja

IV.  

Pri izradi svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala potrebno je koristiti logo TZ Općine Blato, a koji će korisnicima biti dostavljen (na upit) od strane Turističke zajednice Općine Blato.

V.

Pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu) koji se prijavljuju na javni poziv za sufinanciranje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:  

  • podmiriti obveze po osnovi turističke članarine i turističke pristojbe prema Turističkoj zajednici Općine Blato za 2021. godinu uz uvjet nepostojanja duga iz prethodnih godina
  • dostaviti ispunjeni obrazac Prijave koji je sastavni dio ovog Javnog poziva
  • priložiti preslike računa o troškovima provedbe aktivnosti navedenih u točki III. koji glase na podnositelja prijave, a koji moraju biti izdani u 2021. godini
  • dostaviti dokaznice o izvršenju aktivnosti koje su predmet sufinanciranja (link na fotografije na web stranicama, foto i video materijal na USB sticku i sl., digitalni i/ili tiskani oglasi i sl., primjerak promidžbenog materijala i sl.)

VI.

Turistička zajednica će zaprimati obrasce prijava do 31.listopada 2021. godine, odnosno do ispunjenja predviđene kvote za sufinanciranje navedenih marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači – objekti u domaćinstvu)  za 2021. godinu.    

Prijave za sufinanciranje marketinških aktivnosti sa popratnim prilozima mogu se dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:  Turistička zajednica Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato

kao i putem maila: tzoblato2@gmail.com    

Nepotpune prijave, kao ni prijave koje ne sadrže aktivnosti navedene u točki III. ovog poziva, neće se razmatrati.  

VII.  

Turistička zajednica i pružatelj ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu(privatni iznajmljivač – objekti u domaćinstvu), u slučaju prihvaćanja sufinanciranja marketinških aktivnosti,  potpisat će Ugovor o sufinanciranju s međusobnim pravima i obvezama. Na temelju potpisanog Ugovora, TZO Blato će provesti sufinanciranje sa iznajmljivačima čije prijave zadovolje sve uvjete ovog Javnog poziva. Isplate iznosa sufinanciranja realizirati će se u roku od 15 dana od potpisa spomenutog Ugovora. 

Preuzimanje: pdfJavni poziv docxPrijava - obrazac