Turističke zajednice otoka Korčule (TZ Grada Korčule, TZ Općine Blato, TZ Općine Lumbarda, TZ Općine Smokvica i TZ Općine Vela Luka) održale su dana 17. ožujka 2021. četvrti koordinacijski sastanak vezano uz provedbu programa/projekata definiranih Sporazumom o projektnom udruživanju lokalnih turističkih zajednica s područja otoka Korčule.

Tema sastanka bili su programi marketinških aktivnosti koji se odnose na redizajn postojeće image brošure otoka “Visit Island Korčula”, izrada slogana otoka Korčule te grafička dorada logotipa klastera Korčula kao i integracija istih u novu web stranicu www.visitislandkorcula.com .

Također, tema rasprave bili su i projekti vezani uz razvoj aktivnog turizma otoka Korčule, poglavito označavanje posebnim standardima (labelling) smještajnih i drugih objekata.

Turističke zajednice otoka Korčule postavile su ambiciozan plan razvoja održivog turizma i podizanja kvalitete usluga u svim segmentima.

Jedna od aktivnosti je i dodjela oznaka kvalitete predviđena za sve vrste smještajnih objekata: „Bike friendly“, „Hike friendly“ i „Eco friendly“. Osim smještajnih objekata, oznake kvalitete dodjeljivat će se i drugim dionicima u turizmu: agencijama i tvrtkama koje se bave prijevozom. Između ostalog, cilj je potaknuti uspostavu partnerskih odnosa svih dionika uključenih u proces s ciljem bolje zajedničke promocije, umrežavanja te informiranosti o svim povezanim aspektima turističke ponude našeg otoka.

Nadalje, prezentirani su daljnji koraci vezani uz trasiranje i označavanje zajedničke biciklističke rute otoka koja će integrirati i povezati postojeće lokalne rute. Slijedom toga pristupit će se i postavljanju unificirane biciklističke signalizacije.

Nastavno na održani sastanak, bit će raspisani i javni pozivi za izradu slogana otoka Korčule (koordinator aktivnosti – TZG Korčule) kao i za označavanje kvalitete (labelling) u hotelskom, kamp i obiteljskom smještaju te turističkim agencijama.

visitisland