Međunarodni dan muzeja - 18. svibnja

Etnografska zbirka Barilo, Blato
Centar mjesta, Blato
Višednevni program kulturnih događanja sa tematikom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja