Projekt označavanja kvalitete (labelling) pod imenom „Korčula island“ zajednički je projekt turističkih zajednica otoka Korčule.

Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja svih oblika smještajnih kapaciteta odnosno nuditelja usluga u turizmu posebnih interesa oznakom kvalitetet. Nadopuna je to postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja kvalitete usluge i konkurentnosti.

Oznake kvalitete dodijeljuju se za sljedeće kategorije/ podbrendovi:

  • Bike friendly
  • Eko friendly
  • Digital Nomads friendly
  • “Hikers friendly

Oznaka kvalitete dodjeljuje se dionicima u turizmu s područja otoka Korčule koji su iskazali zanimanje za dobivanjem te oznake, i to za hotele, kampove, privatni smještaj i turističke agencija.

Prednost uključivanja u sustav označavanja kvalitete za nositelje je prvenstveno je promidžba u okviru aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i to putem:

  • službenih internetskih stranica,
  • otočne internetske stranice,
  • tiskanih materijala koji će se distribuirati u turističkim uredima, putem turističkih sajmova ili prezentacija.

Način prijave:

  • Ispunite prijavnicu i dostavite u ured Vaše LTZ najkasnije do 21. svibnja 2023. godine;
  • Priložite fotokopiju dokumenta kojim se dozvoljava bavljenje djelatnošću (za smještaj isti je dostupan u e-Visitor sustavu te ga nije potrebno dostavljati);
  • Priložite minimalno 5 fotografija objekta u digitalnom formatu (fotografije će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta stoga moraju biti prihvatljive kvalitete - široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg"). Molimo fotografije dostaviti na mail: tzoblato2@gmail.com

Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice.

docxPOZIVNO PISMO - KORCULA ISLAND

docxKRITERIJI - KORCULA ISLAND

docxPRAVILNIK LABELLING - KORCULA ISLAND

docxPRIJAVNICA - KORCULA ISLAND