Turističke zajednice otoka Korčule predale su zahtjev Ministarstvu turizma i sporta za sporazumnim udruživanjem/projektno udruživanje.

Tome je prethodilo više koordiniranih sastanaka direktora turističkih zajednica za usuglašavanje Sporazuma i liste projekata te odluke svih Turističkih vijeća turističkih zajednica otoka Korčule.

Turistička zajednica općine Blato i turističke zajednice grada Korčule, općine Vela Luka, Smokvica i Lumbarda prepoznale su važnost suradnje u cilju brendiranja otoka Korčule kao jedinstvene destinacije.

Svake godine dogovaraju se i realiziraju projekti kao što su image brošura otoka Korčule, zajednički programi događanja na otoku, zajednička mobilna aplikacija, zajednički promotivni video otoka Korčule te zajedničke manifestacije

(Festival viteških igara otoka Korčula, korčulanski srednje dugi triatlon/Izazov Marka Pola, i dr).

U cilju povećanja konkurencije otoka Korčule kao jedinstvene destinacije potrebno je jačati i razvijati turističke proizvode po načelu destinacijskog menadžmenta.

Zakonodavni okvir koji regulira poslovanje turističkih zajednica potiče udruživanje turističkih zajednica na način da udruženim turističkim zajednicama omogućuje korištenje sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice.

Sporazumno udruživanje nastavak je dosadašnje uspješne suradnje turističkih zajednica otoka Korčule, a zajednički cilj jest ubrzati provedbu projekata koji se zbog nedostatnih financijskih sredstava nisu ranije ostvarili.

Suglasnost na zahtjev za sporazumnim udruživanjem turističkih zajednica otoka Korčule razmatra Povjerenstvo o udruživanju turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma i sporta,, a očekuje se realizirati do kraja 2020. godine.

Dopuna teksta od 30.prosinca 2020

SPORAZUM TURISTIČKIH ZAJEDNICA OTOKA KORČULE

Turističke zajednice otoka Korčule prve su turističke zajednice na području Dubrovačko-neretvanske županije potpisale Sporazum o projektnom udruživanju turističkih zajednica te dobile od Ministarstva turizma i sporta Suglasnost za udruživanje (u prilogu). Turističke zajednice otoka Korčule potpisivanjem Sporazuma ostvaruju pravo na raspodjelu 30% sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice.

Suradnja Turističke zajednice Grada Korčule i Turističkih zajednica općina Vele Luke, Blata, Smokvice i Lumbarde, prema načelu destinacijskog menadžmenta, podrazumijeva koordinaciju aktivnosti turističkih dionika u cilju stvaranja integriranog i konkurentskog turističkog proizvoda.

Realizacija planiranih aktivnosti doprinijet će prepoznavanju otoka Korčule kao jedinstvene destinacije. Sporazumna suradnja predviđena je na neograničeno vrijeme kroz provedbu marketinških aktivnosti brendiranja destinacije, kreiranja vizualnog identiteta i slogana otoka Korčule, opremanje biciklističkih i pješačkih ruta otoka Korčule, edukaciju za specijalizirane vodiče aktivnog turizma, razvoja vinske ceste i ceste maslinovog ulja, projekte razvoja kulturnog i gastro proizvoda i prepoznatljivih manifestacija te druge aktivnosti.

Sporazum o udruživanju lokalnih turističkih zajednica otoka Korčule su potpisali predsjednici TZ Grada Korčule gosp. Andrija Fabris, predsjednica TZ Općine Vela Luka gđa. Katarina Gugić, predsjednik TZ Općine Blato gosp. Ante Šeparović, predsjednik TZ Općine Smokvica gosp. Kuzma Tomašić te predsjednik TZ Općine Lumbarde gosp. Igor Kršinić.

Sporazum je dostupan na poveznici:

https://mints.gov.hr/UserDocsImages//AAA_2020_MINTIS/dokumenti//201228_sporazum_korcula.pdf

TZG Korčule
TZO Lumbarda
TZO Smokvica
TZO Blato
TZO Vela Luka