Tjedna pokladna događanja - Siječanj / Veljača

Razne lokacije
Dječji maskenbal i maškarana povorka, centar mjesta i Velika dvorana Doma kulture, Blato
Završni maškarani ples – Krulićev maskenbal , Velika dvorana Doma kulture, Blato