Akcija „Očistimo obale sa NOVASOLom“ održala se diljem Europe prve subote u svibnju, odnosno 5.svibnja 2018. s početkom u 8 sati. Pored same akcije čišćenja priobalja, u petak 4.svibnja 2018. organizirana je i edukativna radionica za učenike četvrtih razreda Osnovne škole Blato, u suradnji sa razrednicama četvrtih razreda OŠ Blato Marijom Jerebić i Edi Oreb.

U Hrvatskoj je ova akcija čišćenja plaže organizirana na deset lokacija pa je tako i naša plaža Ratak na Prižbi bila pridružena ostalim lokacijama kao što su: plaža Solitudo, Dubrovnik; obala Ližnjana kraj Pule; uvala Voz na otoku Krku; plaža Tustica, Sukošan; šetnica sv. Ante, Šibenik; Radmanove Mlinice, rijeka Cetina; plaža Nugal, Makarska; plaža Plava Laguna, Hvar i Trstenik, Pelješac.

Ovom akcijom čišćenja plaže organizatori su htjeli još jednom skrenuti pažnju na ozbiljnu prijetnju koja proizlazi iz zagađenja naših voda, ne samo ljudima, već biljnom i životinjskom svijetu, ali i lokalnom gospodarstvu, a svrha edukativne radionice jest upravo edukacija o ekološkoj osviještenosti, očuvanju okoliša i razvijanje pozitivnog stava o prirodi.

Tako su se učenici za vrijeme trajanja edukacije upoznali sa osnovnim pojmovima vezanim za ovu akciju, opasnostima i posljedicama onečišćenja za živi svijet, sudjelovali su u edukativno-nagradnom kvizu i tako su kroz zabavan način usvajali nove pojmove.

Po završetku edukacije svim učenicima su dodijeljena priznanja za sudjelovanje, kao i simboličan poklon bon za kupnju školskog materijale za nove projekte.

Edukativnu radionicu za učenike četvrtih razreda Osnovne škole Blato vodili su Zlatan Milat i Maja Šeparović.

Organizatori ove akcije su Novasol Hrvatska, Eko d.o.o. i Turistička zajednica općine Blato