Prema podacima sustava eVisitor (stanje na dan 04.rujna do 10 sati) na području Turističke zajednice općine Blato je u kolovozu ostvareno 6 714  dolazaka (431 domaćih te 6 283 stranih), odnosno 73 395 noćenja (4 940 domaćih te 68 455 stranih).

Top  stranih tržišta u mjesecu kolovozu su: Njemačka, Poljska, Slovenija, Mađarska, Češka, Italija koju potom slijedi domaće tržište, te Austrija, Slovačka i Francuska.

U kapacitetima obiteljskog smještaja/privatni iznajmljivači u mjesecu kolovozu ostvareno je ukupno  5 754 dolaska , odnosno 62 065 noćenja.

Prosječno trajanje noćenja u kolovozu kod domaćih gostiju iznosilo je 11,46 dana, dok je kod stranih gostiju trajalo 10,90 dana.

Od početka godine do kraja kolovoza ostvareno je ukupno 17 568 dolazaka (1 047 domaćih te  16 521 stranih), odnosno 165 806 noćenja (9 712 domaćih te 156 094 stranih), od čega 15 060 dolazaka u obiteljskom smještaju, odnosno 140 743 noćenja.

Top stranih tržišta, te udio domaćih gostiju u prvih osam mjeseci ove godine:

Država

Dolasci

Noćenja

Njemačka

2.523

27.633

Slovenija

2.518

27.316

Poljska

2.636

24.307

Češka

1.558

14.578

Mađarska

1.464

11.824

Hrvatska

1.047

9.712

Austrija

1.056

9.632

Italija

769

6.841

Slovačka

596

5.453

Srbija

284

3.815

Bosna i Hercegovina

394

3.740

Francuska

491

3.123

Ujedinjena Kraljevina

349

2.872

Švicarska

208

1.937

Švedska

184

1.403

Nizozemska

152

1.118

Norveška

150

1.114

Belgija

103

1.024

Strani turisti:

16.521

156.094

Domaći turisti:

1.047

9.712

UKUPNO:

17.568

165.806

pdfSTATISTIKA 08 2017

Usporedba 2017/2016

Dolasci – noćenja kolovoz 2017/2016

Ukupno:

Dolasci kolovoz porast od (7 %)

Noćenja kolovoz porast od (6 %)

Privatni smještaj:

Dolasci kolovoz porast od (8 %)

Noćenja kolovoz porast od (6 %)

Dolasci – noćenja siječanj - kolovoz 2017/2016

Ukupno:

Dolasci siječanj/kolovoz porast od  (10 %)

Noćenja siječanj/kolovoz porast od  ( 9 %)

Privatni smještaj:

Dolasci siječanj/kolovoz porast od (11 %)

Noćenja siječanj/kolovoz porast od (10 %)